Ιατρικά Δικαιολογητικά

Ιατρικά Δικαιολογητικά Δημοτικών Σχολείων Ε.Ε.Ι

Οι γονείς του μαθητή οφείλουν να προσκομίζουν στη σχολική μονάδα, κατά την εγγραφή στο νέο έτος, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, καθώς και Ιατρική Βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει σε  όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου (συμπεριλαμβανομένης της κολύμβησης).

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ) έχει ισχύ τριών ετών και κατατίθεται στην Α΄ και Δ΄ τάξη Δημοτικού.

Η προσκόμιση της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι επιθυμητή για όσους/ες μαθητές/τριες συμμετέχουν στα αγωνιστικά τμήματα ή σε αγώνες και έχει ισχύ μόνο για το σχολικό έτος για το οποίο κατατίθεται.


Επιπλέον, στην Ε΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων είναι
επιθυμητή για όσους/ες μαθητές/τριες συμμετέχουν στα αγωνιστικά τμήματα ή σε αγώνες, η  κατάθεση κατά την εγγραφή τους στο νέο σχολικό έτος Έκθεσης Προαγωνιστικού Καρδιολογικού Ελέγχου.

Απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά ανά τάξη:

1η και 4η  Δημοτικού:  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή & Ιατρική Βεβαίωση


2η, 3η και 6η  Δημοτικού: Ιατρική Βεβαίωση


Δημοτικού:
Ιατρική Βεβαίωση & Προαγωνιστικός Καρδιολογικός Έλεγχος

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 1. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής του ΑΔΥΜ και της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι ή καρδιολόγοι. ΑΔΥΜ ή Ιατρικές βεβαιώσεις υπογεγραμμένα από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά.

  Η Έκθεση για τον  Προαγωνιστικό  Καρδιολογικό  Έλεγχο που κατατίθεται για τους   μαθητές της  Ε΄ τάξης των Δημοτικών Σχολείων υπογράφεται αποκλειστικά από καρδιολόγο.

   

 2. Αν τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά δεν κατατεθούν έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής / η μαθήτρια δεν θα μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 

Τα έντυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις οικείες γραμματείες των σχολικών μονάδων ή να τα εκτυπώσετε από τους σχετικούς συνδέσμους.

 

Ιατρικά Δικαιολογητικά Γυμνασίου και Λυκείου Σχολείων Ε.Ε.Ι

Οι γονείς του μαθητή οφείλουν να προσκομίζουν στη σχολική μονάδα, κατά την εγγραφή στο νέο έτος, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, καθώς και Ιατρική Βεβαίωση, στην οποία αναγράφεται ότι ο μαθητής μπορεί να συμμετέχει σε  όλες τις αθλητικές δραστηριότητες του Σχολείου (συμπεριλαμβανομένης της κολύμβησης).

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (ΑΔΥΜ) (αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ) έχει ισχύ τριών ετών και κατατίθεται στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και την Α’ τάξη του Λυκείου. Η προσκόμιση της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι υποχρεωτική κάθε χρόνο και έχει ισχύ μόνο για το σχολικό έτος για το οποίο κατατίθεται.

Απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά ανά τάξη:

Α' Γυμνασίου και Α' Λυκείου: Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή & Ιατρική Βεβαίωση

Υπόλοιπες τάξεις Γυμνασίου, Λυκείου & Ι.Β.: Ιατρική ΒεβαίωσηΠΡΟΣΟΧΗ

 1. Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής του ΑΔΥΜ και της Ιατρικής Βεβαίωσης έως και την Α΄ Λυκείου είναι παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι ή καρδιολόγοι.

  Για τις Β΄ και Γ΄ Γενικού Λυκείου καθώς και για τα δύο έτη του IBDP, οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα συμπλήρωσης και υπογραφής της Ιατρικής Βεβαίωσης είναι παθολόγοι ή καρδιολόγοι.

  ΑΔΥΜ ή Ιατρικές βεβαιώσεις υπογεγραμμένα από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων ΔΕΝ γίνονται αποδεκτά.

 2. Αν τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά δεν κατατεθούν έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής / η μαθήτρια δεν θα μπορεί να έχει ενεργό συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

 Τα έντυπα μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τις οικείες γραμματείες ή να τα εκτυπώσετε από τους σχετικούς συνδέσμους.