Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» 

Το Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, δημιουργήθηκε με δωρεά της Φωτεινής Λιβανού και της Αλεξάνδρας Βουρέκα-Πεταλά εις μνήμην του πατέρα τους Ιωάννη Μ. Καρρά, αποφοίτου του Κολλεγίου Αθηνών και μεγάλου δωρητή του. Θεμελιώθηκε 2 Ιουλίου του 2013 και εγκαινιάσθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2014 στο campus Ψυχικού.

Η αρχιτεκτονική μελέτη και η επίβλεψη της κατασκευής του κτιρίου έγιναν από τον Αλέξανδρο Κ. Σαμαρά και τους συνεργάτες του και είναι προσφορά (pro bono) προς το Ελληνοαμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.

Η μελέτη έγινε σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, με στόχο τη δημιουργία ενός ενεργειακού – «πράσινου» κτιρίου. Περιλαμβάνει τμήμα προνηπίων και νηπίων, συνολικής δυναμικότητας 308 παιδιών, συνολικού εμβαδού περίπου 3.400 μ2.

Το περίγραμμα της επιφάνειας του γηπέδου του νηπιαγωγείου γέννησε την ιδέα ενός «ψαριού». Στην περιοχή της εισόδου, «στο κεφάλι του ψαριού», καθώς και «στην ουρά του» χωροθετήθηκαν αίθουσες πολλαπλών χρήσεων για όλα τα παιδιά. Στη μέση αυτού του επιμήκους σχήματος, στη «ραχοκοκαλιά», τοποθετήθηκε ο κεντρικός διάδρομος προς τις αίθουσες, με διεύθυνση βορρά-νότου. Οι αίθουσες / κυψέλες οδηγούν σε δικό τους υπαίθριο χώρο – κήπο.