Το Κολλέγιο με μια ματιά

Ομιλία Εκδήλωσης Αφιερωμένη στη Παράδοση και Προσφορά του Κολλεγίου στον Αθλητισμό

Εκδήλωση Αφιερωμένη στη Μακρόχρονη Παράδοση και Προσφορά του Κολλεγίου στον Αθλητισμό και τη Φυσική Αγωγή

Θέατρο Κολλεγίου – Ψυχικό

3 Μαΐου 2017

Η άθληση ήταν προτεραιότητα στο Κολλέγιο από την ημέρα της ίδρυσης του, πρωταρχικός σκοπός των ιδρυτών του. Ο σκοπός ήταν να βγάζει το Κολλέγιο στην κοινωνία «...παλληκάρια σωματικς κα πνευματικς καταρτισμένα».

Άλλωστε η επιλογή του Ψυχικού και η δημιουργία των εγκαταστάσεων του που επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν όσα μας ανέφερε ο κ. Σαμαράς, ήταν τμήμα του οράματος των ιδρυτών για την εκπαίδευση στο Κολλέγιο.

Αναφέρει ο Δέλτα σχετικά με την επιλογή του campus του Ψυχικού:

Δν πάρχει μφιβολία τι τ περιβάλλον τς κατοικίας, «έρας» που ζ κανείς, πηρεάζει τν χαρακτρα κα τν ψυχή του. λλος γίνεται νδρας, ταν παιδ ζησε π.χ. σ μέρος νήλιο, μελαγχολικό, στενόχωρο, πολυθόρυβο, λλος, ταν νέπνευσε κάμποσα χρόνια έρα καθαρό, χάρηκε γύρω του φυσικ μορφιά, ασθάνθηκε, ταν θέλησε ν σκεφθ, τν εγενικι πίδραση τς γραμμς τν ωραίων βουνν μας, τς πέραντης πράσινης θέας, το γαλάζιου ορανο κα τς ξοχικς ησυχίας. Ατ εναι πράματα, πο φίνουν νεξίτηλη σφραγίδα στν χαρακτρα κα πο ξηγον διότητες πο κδηλώνονται στν μετέπειτα βίον τν τόμων.

Και συνεχίζει:

Ο γγλοι πρτοι ντελήφθησαν πρακτικ τν πίδραση το περιβάλλοντος, τοποθεσίας κα κτιρίου, κα τοποθέτησαν σο τ δυνατό, τ σχολεα των, χωριστ π τ κέντρα τν μεγαλοπόλεων σ μορφες οκοδομές. Τ παράδειγμα ατ τ κολούθησαν λίγο λίγο τ λλα θνη, κα προσπαθον ν τ φαρμόσουν καθόσον πομακρύνονται π τν παλι κείνη δέα, τι η κπαίδευση, κα εδικώτερα η μέση κπαίδευση, χει προορισμ ν συσσωρεύσ γνώσεις στ κεφάλι τν μαθητν.

Αλλά ο αθλητισμός αποβλέπει όχι μόνον στην άθληση αλλά και στο αθλητικό πνεύμα, στην συνεργασία. Έτσι το Κολλέγιο, με τα λόγια του Δέλτα, «προσπαθε ν καταστήση τ σχολεο γι τν μαθητ σν να μικρόκοσμο, που συνηθίζει ν συνεργάζεται γι κοινος σκοπούς, ν ξασκ τν πρωτοβουλία του καθς κα τν κριτική του δύναμη.» Σκέψεις άμεσα συνδεδεμένες με τον αθλητισμό.

Έχοντας λοιπόν ο κ. Σαμαράς ανασκοπήσει την ιστορία των αθλητικών στο Κολλέγιο, με επίκεντρο την ολοκληρωμένη μόρφωση των μαθητών του, και έχοντας παρουσιάσει το όραμα των ιδρυτών για την αναγκαιότητα του campus του Ψυχικού στις παραπάνω παραγράφους, θα ήθελα να μεταφερθούμε στο σήμερα.

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι συνεχίζουμε επάξια, έχοντας ένα εξαιρετικό τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητικών που παρέχει εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών σε σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις. Οι μαθητές μας αθλούνται, προπονούνται, αγωνίζονται με ήθος. Η ποιότητα της εκπαίδευσης των μαθητών μας φαίνεται καθαρά στις αθλητικές εκδηλώσεις και στους αγώνες του Κολλεγίου όπως και τους διασχολικούς αγώνες. Η συνέχιση όμως της αθλητικής παράδοσης του Κολλεγίου αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα που θέλει λύση. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε το αναλυτικό πρόγραμμα του Κράτους που περιλαμβάνει ελάχιστες ώρες φυσικής αγωγής, καθώς είναι φτιαγμένο για τα 13,000 σχολεία της χώρας που, κατά κανόνα, δεν έχουν αξιόλογες αθλητικές εγκαταστάσεις και πολλά από αυτά βρίσκονται σε περιορισμένους χώρους στην μέση πυκνοκατοικημένων γειτονιών. Το πιο προβληματικό είναι ότι οι ηλικίες εκείνες που χρειάζονται την άθληση περισσότερο, έχουν ακόμα λιγότερες ώρες φυσικής αγωγής στο αναλυτικό πρόγραμμα, με άμεση επίδραση στην σωματική υγεία των μαθητών.

Σαν αποτέλεσμα της ασφυκτικής πίεσης του αναλυτικού προγράμματος και οι μαθητές μας γυμνάζονται ανεπαρκώς στο ημερήσιο πρόγραμμα και οι εγκαταστάσεις μας αξιοποιούνται μερικώς. Αν προστεθεί ότι το Σχολείο απαγορεύεται να έχει ακαδημαϊκό πρόγραμμα τα Σάββατα και καμιά αθλητική εγκατάσταση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται τις Κυριακές, βλέπουμε την θεσμική επίπτωση στην φυσική αγωγή των μαθητών μας. Επιπλέον, μην έχοντας ζεστό φαγητό στην διάρκεια της ημέρας στο campus του Ψυχικού, οι μαθητές μας είναι ήδη εξαντλημένοι το απόγευμα. Από την άλλη πλευρά, οι άρτιες αθλητικές μας εγκαταστάσεις και οι υπηρεσίες της φυσικής αγωγής του Κολλεγίου λειτουργούν σαν μαγνήτης και προσελκύουν τους μαθητές μας για άθληση ακόμα και όταν έχουν λίγο χρόνο διαθέσιμο.

Το 1930, οι ιδρυτές μας έλυσαν το πρόβλημα του αναλυτικού προγράμματος εισάγοντας τον 7ο χρόνο φοίτησης στο Γυμνάσιο-Λύκειο, με την υποστήριξη του Κράτους. Επίσης λειτουργούσαν τραπεζαρία με ζεστό φαγητό το μεσημέρι. Ανταποκρινόμενοι στην σημερινή εποχή, τα καταργήσαμε και τα δύο αλλά το πρόβλημα της έλλειψης χρόνου για φυσική αγωγή και αθλητισμό είναι υπαρκτό ενώ οι εγκαταστάσεις μας υποχρησιμοποιούνται. Χρειαζόμαστε μια οραματική και εφικτή λύση, αντάξια της πρωτοπορίας του Κολλεγίου και της αθλητικής μας ιστορίας, για να προσφέρουμε σε όλους τους μαθητές μας την άθληση που έχει την δυνατότητα να προσφέρει το Κολλέγιo.