Το Κολλέγιο με μια ματιά

Ομιλία President προς το διδακτικό προσωπικό του Λατσείου

 

 Ομιλία President προς το διδακτικό προσωπικό του Λατσείου