Το Κολλέγιο με μια ματιά

Ομιλία στην κοπή πίτας Fund Drive

Ομιλία στην κοπή πίτας Fund Drive
καθηγ. Σπύρος Πολλάλης
15 Φεβρουαρίου 2017

Το χαρακτηριστικό του σχολείου μας είναι η Διαφορετικότητα.

Από την πρώτη μέρα της ίδρυσης μας είμαστε διαφορετικοί από τα χιλιάδες δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας. Το σχολείο μας δεν έγινε από μια στιγμιαία απόφαση ούτε με γνώμονα το επιχειρηματικό κέρδος. Γεννήθηκε από ευπατρίδες, με τις ώριμες ιδέες του Μορφωτικού Ομίλου, με την στήριξη της Πολιτείας και με αποφασιστικότητα να αλλάξει την εκπαίδευση στην Ελλάδα, να προετοιμάσει Έλληνες ικανούς να σταθούν στον διεθνή χώρο. Έφτιαξαν το Κολλέγιο να ηγείται και όχι να ακολουθεί την ελληνική κοινωνία.

Όπως έγραψε ο Δέλτας στο περιοδικό Εργασία:

Ο μαθητής «διδάσκεται» όχι όταν οι γνώσεις του μεταδίδονται από το δάσκαλο ως πληροφορίες, αλλ' όταν αποκτούνται από τον ίδιο το μαθητή σαν συνέπεια δικής του ενεργητικής σκέψεως, για την οποία ο δάσκαλος του υποβάλλει εύστοχα την αφορμή. (ΕΕΙ, 2004, σ. 35).

Και συμπληρώνει:

Δεν ήταν όμως σωστό ν' αποκλείονται παιδιά απόρων οικογενειών με συστατικά επιμελείας και Καλής διαγωγής, που μπορούν να  εξελιχθούν καλοί και χρήσιμοι  πολίται και να καταντά η εκπαίδευση και η μόρφωση, που δίνει το Κολλέγιο, ένα είδος προνομίου της ευπορούσης τάξεως. Συστήθηκε λοιπόν ιδιαίτερο «Ταμείον Υποτροφειών» (Δέλτας, ΕΕΙ, 2004, σ. 30).

Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το Ταμείον Υποτροφιών έχει κεντρική θέση και είναι απόλυτα απαραίτητο για την διαφορετικότητα του Κολλεγίου.

Και από αυτή την σκοπιά σας ευχαριστώ πολύ εκ μέρους όλου του Κολλεγίου για την συνεισφορά σας στο Ταμείον Υποτροφιών και για όλες τις άλλες δωρεές σας. Χάρη σε σας, μαθητές από διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές τάξεις «με συστατικά επιμελείας και Καλής διαγωγής, που μπορούν να  εξελιχθούν καλοί και χρήσιμοι  πολίται,» έχουν την δυνατότητα να είναι μαθητές μας και συναπόφοιτοι μας.

 

 

Δέλτας; Στ. (2004). Το Κολλέγιον Αθηνών. Ίδρυσις, δράσις και νέαι κατευθύνσεις του προγράμματός του. Εκδ. EEI .