Το Κολλέγιο με μια ματιά

Ομιλία στην ετήσια συνέλευση του Σωματείου Ε.Ε.Ι.

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ PRESIDENT ΚΑΘΗΓ. ΣΠΥΡΟΥ ΠΟΛΛΑΛΗ
ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΕΕΙ

16 Δεκεμβρίου 2015

Την χρονιά 2014-15 το Κολλέγιο συνέχισε την θετική του πορεία. Σας έχουμε δώσει τον απολογισμό. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι το πιο σημαντικό δεν υπάρχει στον απολογισμό: είναι το κλίμα αισιοδοξίας που έχει επανέλθει στο Κολλέγιο, στο προσωπικό, στους μαθητές, στους γονείς και η πεποίθηση ότι προχωρούμε στη σωστή κατεύθυνση. Και ότι αντιμετωπίσαμε επιτυχώς και με την τύχη με το μέρος μας τις 3 προσπάθειες της κυβέρνησης να μας δημιουργήσει οικονομικές παγίδες που θα είχαν σημαντικότατες επιπτώσεις στο Κολλέγιο.

Μου έχει ζητηθεί η παρουσίαση μου σήμερα να περιοριστεί σε 7 λεπτά και προτιμώ να επικεντρωθώ στα σχέδιά μας για την τρέχουσα χρονιά που ήδη είμαστε στη μέση της.

Τη χρονιά 2015-16 δίνουμε προτεραιότητα στον τρόπο διδασκαλίας με έμφαση τον σκεπτόμενο μαθητή. Είναι απαραίτητο στη σημερινή εποχή να ξεφύγουμε από την στείρα απομνημόνευση, το απόλυτο των βιβλίων, τον κατακερματισμό των μαθημάτων που εκτίθεται ο μαθητής κάθε βδομάδα, και τις ελάχιστες ώρες σε μαθήματα που κρίνουμε ουσιαστικά για την παιδεία των μαθητών μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα: το βιβλίο λέει ότι ο Ιουστινιανός ήταν μεταρρυθμιστής. Ο μαθητής το απομνημονεύει και παίρνει 20. Δεν μπορεί όμως να εξηγήσει γιατί ήταν μεταρρυθμιστής, ούτε να εμβαθύνει και να κρίνει τις μεταρρυθμίσεις. Στοχεύοντας τον σκεπτόμενο μαθητή ξεκινάμε από το Γυμνάσιο. Σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ περιμένουμε για το Δημοτικό.

Στο Γυμνάσιο έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσουμε το δομημένο και λεπτομερώς επεξεργασμένο πρόγραμμα ΜΥΡ Middle Year Program του οργανισμού του International Baccalaureate (IBO). Θα το εφαρμόσουμε στην Α΄ Γυμνασίου τον Σεπτέμβριο του 2016, έχοντας ξεκινήσει συστηματική προετοιμασία από την άνοιξη του 2014. Ήδη πολλοί καθηγητές μας έχουν επιμορφωθεί σε σεμινάρια οργανωμένα από το ΙΒΟ, οι επιμορφώσεις συνεχίζονται, έχουμε ετοιμάσει πρότυπα μαθημάτων και συνεργαζόμαστε με το Ανατόλια που το εφαρμόζει 3 χρόνια. Η εισαγωγή του ΜΥΡ έχει δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα θετικό και δημιουργικό κλίμα στα Γυμνάσια. Υπάρχει ένας ακαδημαϊκός στόχος που μας ενώνει σαν σχολείο τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια κοινή προσπάθεια για την ουσιαστική βελτίωση της εκπαίδευσης που δίνει το Κολλέγιο. Μου έχει αναφερθεί ότι το ΜΥΡ είναι παρόμοιο αναλυτικών προγραμμάτων του Υπουργείου. Εμείς όμως προχωρούμε στην πιστή εφαρμογή του ΜΥΡ όπως το ορίζει το ΙΒΟ, που σημειωτέον δεν αντίκειται στο νομοθετικό πλαίσιο που κινούμαστε.

Ο εξίσου σημαντικός στόχος μας έχει να κάνει με τις αξίες που δίνουμε στους μαθητές μας. Η διαμόρφωση του χαρακτήρα επανέρχεται σαν πρωταρχικός ρόλος στο Κολλέγιο. Το σχολικό περιβάλλον, οι δάσκαλοι και καθηγητές έχουν καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση του χαρακτήρα. Οι διδάσκοντες αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση. Συνειδητά και συστηματικά αναφερόμαστε σε θέματα σεβασμού, συμπεριφοράς, αξιών και ηθικής που είναι εξίσου σημαντικά με την μάθηση αλλά πολύ πιο δύσκολο να συστηματοποιηθεί η διαπαιδαγώγηση σε τέτοια θέματα. Τα παιδιά μας παρατηρούν, ακούν, μαθαίνουν από όλους εμάς τους μεγάλους, μας κρίνουν και μας μιμούνται. Υπενθυμίζουμε σε όλους στο Κολλέγιο πόσο σημαντικό είναι να έχουμε άψογη συμπεριφορά, να ακούμε, να είμαστε συμβιβαστικοί και να εργαζόμαστε ενωμένοι. Τα μαθητικά συμβούλια σε όλες τις βαθμίδες μας με την βοήθεια των δασκάλων/καθηγητών ετοιμάζουν κώδικες συμπεριφοράς που θα αποτελέσουν βασικό κομμάτι της σχολικής ζωής. Στο πλαίσιο του EFQM, που συνεχίζεται στο σχολείο μας, καταγράφουμε τις προσπάθειες ώστε να τις βελτιώσουμε και να τις βελτιώνουμε συνεχώς.

Ο τρίτος στόχος είναι η έμφαση στην ουσιαστική χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων για να βελτιώσουμε την εκπαίδευση των μαθητών μας. Αυτό γίνεται με συνεργασία των ακαδημαϊκών τμημάτων που παράγουν το εκπαιδευτικό υλικό και των ειδικά εκπαιδευμένων τεχνικών μας υπηρεσιών που το μετατρέπουν σε ψηφιακό υλικό που είναι άμεσα και εύκολα προσβάσιμο στους μαθητές μας με ιδιαίτερα προηγμένα συστήματα. Με τα συστήματα που αναπτύσσουμε δίνουμε επίσης τη δυνατότητα στους μαθητές μας να ελέγχουν τις γνώσεις τους και στους καθηγητές να έχουν καλύτερη ενημέρωση για την πρόοδο των μαθητών τους.

Ένας άλλος τομέας που δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση έχει να κάνει με την υποστήριξη εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων που δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές μας να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους πέρα από το αυστηρά ορισμένο και περιορισμένο πρόγραμμα που ορίζει η πολιτεία. Το πρόγραμμα που έχει φτιαχτεί όχι για τις ανάγκες του Κολλεγίου αλλά για το σύνολο των σχολείων της χώρας. Οι εξωδιδακτικές δραστηριότητες δίνουν την δυνατότητα στους μαθητές μας να αποκτήσουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες στα επόμενα βήματα της εκπαίδευσης τους και στην μετέπειτα επαγγελματική και κοινωνική τους ζωή.

Παράλληλα με τους τέσσερις στόχους που έχουν σαν σκοπό τη βελτίωση της παιδαγωγικής του Κολλεγίου, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και έχουμε αναπτύξει την ηλεκτρονική υποστήριξη στις διοικητικές υπηρεσίες ενώ συγχρόνως έχουμε κάνει άλματα στην υποστήριξη της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ Κολλεγίου και γονιών. Πριν λίγα χρόνια σας είχα ενημερώσει ότι τότε είμασταν σε πρωτόγονη εποχή στην ηλεκτρονική υποστήριξη των διοικητικών μας συστημάτων. Η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Πέρσι δημιουργήσαμε μια ενιαία βάση δημογραφικών δεδομένων και βασιζόμενοι στην ενιαία βάση δεδομένων έχουμε αναβαθμίσει το λογιστήριο που έχει συνδεθεί με γέφυρα με την υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού για εύρυθμη λειτουργία και αποφυγή διπλών εγγραφών, δίνουμε την δυνατότητα στους γονείς να μπαίνουν στο σύστημα του Κολλεγίου με ατομικούς κωδικούς, να εγγράφουν τα παιδιά τους on-line χωρίς να περιμένουν σε ουρές στο Καππς και από φέτος παίρνουν την βαθμολογία του τετραμήνου λίγες μέρες πριν έρθουν στο σχολείο για να συναντήσουν τους καθηγητές, και σύντομα θα βλέπουν τις απουσίες των παιδιών τους και θα παραλαμβάνουν περιγραφική αξιολόγηση για κάθε μάθημα. Επίσης έχουμε τη δυνατότητα να αναρτούμε καθημερινά τι παρέδωσε ο καθηγητής και τις εργασίες που έχουν ανατεθεί για το σπίτι.

Αλλάζω θέμα. Προχωρώ στην μεγάλη εικόνα, όπως πρέπει να κάνει ο President απευθυνόμενος στο Σωματείο. Σήμερα είναι η έκτη χρονιά, η έκτη φορά που μιλάω σε γενική συνέλευση του ΕΕΙ. Έχω ακόμα μπροστά μου ενάμιση χρόνο να ολοκληρώσω το έργο μου και να παραδώσω.

Η μεγάλη εικόνα είναι τι μαθητές θέλουμε να αποφοιτήσουν από το Κολλέγιο. Ποιος είναι ο ρόλος του Κολλεγίου στον ελληνικό χώρο. Θα μπορούσαμε να επαναπαυτούμε στο ότι είμαστε γεμάτοι. Στο ότι γίνεται συνωστισμός για την εισαγωγή στο Κολλέγιο.

Περνάμε όμως μια βαθιά κοινωνική, ηθική και οικονομική κρίση. Οι σκεπτόμενοι καταλήγουν ότι η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μακροχρόνια και μόνο με την παιδεία.

Μέλη του σωματείου: είμαστε το Κολλέγιο. Είμαστε το σχολείο που είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε αυτό το κάλεσμα: να ηγηθεί στην παιδεία, να ετοιμάσει τους αυριανούς πολίτες μιας νέας Ελλάδας. Η ευθύνη μας είναι τεράστια και η ευκαιρία μοναδική να σταθούμε αντάξιοι της ιστορίας μας. Αν δεν ηγηθούμε εμείς ποιος περιμένουμε να δείξει το δρόμο; Επαναλαμβάνω, η ευθύνη μας είναι τεράστια. Είμαστε εδώ όχι απλώς σαν ένα ακόμα μη κερδοσκοπικό σωματείο, όχι μόνο γιατί οι περισσότεροι από σας είσαστε απόφοιτοι του Κολλεγίου. Είμαστε εδώ γιατί θέλουμε να πάρουμε στους ώμους μας την ευθύνη για το πώς πρέπει να είναι η εκπαίδευση στη χώρα μας. Σας διαβεβαιώνω ότι για αυτό είμαι εγώ εδώ. Για την μεγάλη εικόνα.

Είμαστε προικισμένοι με έναν ισχυρό ιδρυτικό νόμο και μια παράδοση που προέρχεται από φωτισμένους ιδρυτές που σκέφτηκαν πολύ μπροστά από την εποχή τους, δημιουργώντας μια ελληνική εκπαίδευση με ελληνικές και αμερικανικές αξίες. Που έθεσαν τις προϋποθέσεις για χρηστή διοίκηση και για ένα προικισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Διοίκηση και προσωπικό στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων για δεκαετίες. Έχουμε καταφέρει να έχουμε μαθητές σήμερα στο σχολείο μας τους αυριανούς ηγέτες στις τέχνες, στην διανόηση, στην εκπαίδευση, στην έρευνα, στην επιχειρηματικότητα, στην πολιτική. Τώρα είναι ή ώρα να ξανασκεφτούμε και να δράσουμε. Είναι η ώρα για τον στρατηγικό μας σχεδιασμό στις σημερινές συνθήκες και για την εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού, για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τις μεγάλες προκλήσεις.