Διευθυντές/Presidents του Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού

 

 F. Stroud Read 
 1925-1927 (Headmaster)
 Henry B. Dewing    
 1927-1930
 Homer W. Davis 
 1930-1932 (Acting Director)     1932-1960
 Charles M. Rice
 1960-1964
 Homer W. Davis
 1964-1965 (Acting President)
 James H. Beaverson 
 1965-1970
 Edward W. Glassmeyer   1970-1973
 W. Lee Pierson  
 1973-1979
 John Summerskill   
 1979-1985
 Walter McCann      
 1985-1993
 Stephen Kurtz       
 1993-1994  (Interim President)
 Patricia L. Poteat 
 1994-1998
 Διονύσιος Σκιώτης    
 1999- 2003
 David W. Rupp
 2005-2010
 Σπύρος Ν. Πολλάλης    2010-2017
 Richard L. Jackson  2017-2020