ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

102.3

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ ΙI(c)

€ 220
έναρξη 15/10/2019, Τρίτη / 5:00-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
104.3

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ IV(c)

€ 310
έναρξη 14/10/2019, Δευτέρα & Τετάρτη / 7:15-8:45 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
105.1

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ V(a)

€ 310
έναρξη 14/10/2019, Δευτέρα & Τετάρτη / 7:15-8:45 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
105.3

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ V(c)

€ 220
έναρξη 17/10/2019, Πέμπτη / 5:00-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
110.1

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ENGLISH CONVERSATION

€ 180
έναρξη 15/10/2019, Τρίτη / 7:15-8:45 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
111.1

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: BUSINESS ENGLISH

€ 180
έναρξη 17/10/2019, Πέμπτη / 7:15-8:45 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
121.1

MODERN GREEK: COMMUNICATE IN GREEK Ι(a)

€ 310
έναρξη 14/10/2019, Δευτέρα & Τετάρτη / 5:00-6:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
131.1

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

€ 220
έναρξη 15/10/2019, Τρίτη / 5:15-7:15 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
135.1

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ V(a)

€ 220
έναρξη 17/10/2019, Πέμπτη / 5:15-7:15 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
136.1

ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ: COURS DE CONVERSATION: Bienvenue en France

€ 180
έναρξη 17/10/2019, Πέμπτη / 7:30-9:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
141.1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

€ 310
έναρξη 16/10/2019, Τετάρτη / 6:00-9:15 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
146.1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: KOMMUNIKATIONSFERTIGKEIT

€ 180
έναρξη 15/10/2019, Τρίτη / 6:00-7:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
151.1

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

€ 220
έναρξη 15/10/2019, Τρίτη / 6:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
152.1

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ IΙ(a)

€ 220
έναρξη 17/10/2019, Πέμπτη / 6:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
155.1

ΙΤΑΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: LETTURE E CONVERSAZIONI ITALIANE

€ 180
έναρξη 17/10/2019, Πέμπτη / 5:00-6:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
161.1

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ Ι(a): Αρχάριοι

€ 310
έναρξη 15/10/2019, Τρίτη & Πέμπτη / 7:00-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
166.1

ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠOΛΙΤΙΣΜOΣ: CONVERSACIÓN

€ 180
έναρξη 15/10/2019, Τρίτη / 5:30-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
171.1

TOYPKIKH ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ I(a): Αρχάριοι

€ 310
έναρξη 14/10/2019, Δευτέρα & Τετάρτη / 6:00-7:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
173.1

TOYPKIKH ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ III(a)

€ 310
έναρξη 14/10/2019, Δευτέρα & Τετάρτη / 4:30-6:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
175.2

TOYPKIKH ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ V(b)

€ 310
έναρξη 14/10/2019, Δευτέρα & Τετάρτη / 7:30-9:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
181.1

ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ I(a): Αρχάριοι

€ 220
έναρξη 17/10/2019, Πέμπτη / 5:00-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες
182.1

ΑΡΑΒΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ KAI ΠOΛITIΣMOΣ: ΕΠΙΠΕΔΟ II(a)

€ 220
έναρξη 17/10/2019, Πέμπτη / 7:15-9:15 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες