ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

425.1

E-SHOP

€ 150
Πέμπτη 20/2, 27/2, 5/3, 12/3 / 6:00-8:00 μ.μ., Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
432.1

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ PERSONAL BRANDING

€ 110
Δευτέρα 30/3, 6/4 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 2 Εβδομάδες
433.1

Η ΠΕΙΘΩ: Μια Δεξιότητα Ζωής που Διδάσκεται

€ 160
Δευτέρα 9/3, 16/3, 23/3 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
438.1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Ι

€ 160
Δευτέρα 10/2, 17/2, 24/2 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
471.1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ι (EVENT MANAGEMENT Ι)

€ 220
Τετάρτη 11/3, 18/3, 1/4, 8/4 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
471.2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙI (EVENT MANAGEMENT ΙΙ )

€ 220
Τετάρτη 29/4, 6/5, 13/5, 20/5 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
474.1

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

€ 220
Τετάρτη 12/2, 19/2, 26/2, 4/3 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 4 Εβδομάδες