ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

425.1

E-SHOP

€ 220
Πέμπτη 17/10, 24/10, 31/10, 7/11 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
432.1

Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ PERSONAL BRANDING

€ 110
Δευτέρα 14/10, 21/10 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 2 Εβδομάδες
433.1

Η ΠΕΙΘΩ: Μια Δεξιότητα Ζωής που Διδάσκεται

€ 160
Δευτέρα 4/11, 11/11, 18/11 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
438.1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Ι

€ 160
Δευτέρα 25/11, 2/12, 9/12 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
438.2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΙΙ

€ 160
Δευτέρα 13/1, 20/1, 27/1 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
471.1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ι (EVENT MANAGEMENT Ι)

€ 220
Τετάρτη 16/10, 23/10, 30/10, 6/11 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
471.2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙI (EVENT MANAGEMENT ΙΙ )

€ 220
Τετάρτη 13/11, 20/11, 27/11, 4/12 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
473.1

ΠΩΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΣΩ ΤΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

€ 270
Δευτέρα 14/10, 21/10, 4/11, 11/11, 18/11 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 5 Εβδομάδες