ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

425.1

E-SHOP

€ 220
Πέμπτη 21/2, 28/2, 7/3, 14/3 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
433.1

Η ΠΕΙΘΩ: Μια Δεξιότητα Ζωής που Διδάσκεται

€ 160
Δευτέρα 8/4, 15/4, 22/4 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
438.1

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Ι

€ 160
Δευτέρα 11/2, 18/2, 25/2 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
438.2

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΙΙ

€ 160
Δευτέρα 4/3, 18/3, 1/4 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 3 Εβδομάδες
471.1

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ι (EVENT MANAGEMENT Ι)

€ 220
Τετάρτη 13/2, 20/2, 27/2, 6/3 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 4 Εβδομάδες
471.2

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΙI (EVENT MANAGEMENT ΙΙ )

€ 220
Τετάρτη 13/3, 20/3, 27/3, 3/4 / 5:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 4 Εβδομάδες