ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

CROSSWIM

€ 85
Τρίτη & Πέμπτη / 7:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

PILATES

€ 25
Τετάρτη / 5:15-6:15 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

YOGA

€ 25
Πέμπτη / 5:30-6:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ

€ 30
Τρίτη & Πέμπτη / 7:00-8:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

ΜΠΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ι

€ 210
έναρξη 21/2/2019, Πέμπτη / 7:00-8:30 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες

ΜΠΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΙΙ

€ 210
έναρξη 19/2/2019, Τρίτη / 7:30-9:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες