ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

PILATES

€ 25
έναρξη 12/9/2019, Πέμπτη / 5:30-6:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

YOGA

€ 25
έναρξη 9/9/2019, Δευτέρα / 7:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ

€ 30
έναρξη 10/9/2019, Τρίτη & Πέμπτη / 7:00-8:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

ΜΠΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ι

€ 210
έναρξη 17/10/2019, Πέμπτη / 6:30-8:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες

ΜΠΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΙΙ

€ 210
έναρξη 15/10/2019, Τρίτη / 5:30-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες