ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

PILATES

€ 25
Πέμπτη / 5:30-6:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

YOGA

€ 25
Δευτέρα / 7:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ

€ 40
Τρίτη & Πέμπτη / 7:00-8:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

ΜΠΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ι

€ 210
έναρξη 13/2/2020, Πέμπτη / 6:30-8:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες

ΜΠΑΛΕΤΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΙΙ

€ 210
έναρξη 11/2/2020, Τρίτη / 5:30-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες