ΚΙΝΗΣΗ-ΧΟΡΟΣ

PILATES

€ 25
έναρξη 10/9/2020, Πέμπτη / 5:30-6:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

YOGA

€ 25
έναρξη 7/9/2020, Δευτέρα / 7:30-8:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ

€ 40
έναρξη 8/9/2020, Τρίτη & Πέμπτη / 7:00-8:30 μ.μ., Διάρκεια: /μήνα Εβδομάδες

ΜΠΑΛΕΤΟ Ι

€ 210
έναρξη 8/10/2020, Πέμπτη / 6:30-8:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες

ΜΠΑΛΕΤΟ ΙΙ

€ 210
έναρξη 6/10/2020, Τρίτη / 5:30-7:00 μ.μ., Διάρκεια: 14 Εβδομάδες