Εγγραφές

reg

 

 

 

Δήλωση Συμμετοχής

Κανονισμός Λειτουργίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Α’ Περίοδος  
Εγγραφές: 14 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 (10:00-19:00)
Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 5 Oκτωβρίου 2020

  

 
Β’ Περίοδος
Εγγραφές: 11 Iανουαρίου έως 26 Ιανουαρίου 2021 (10:00-19:00)
Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σε περίπτωση που η διεξαγωγή των μαθημάτων σε φυσική τάξη διακοπεί σε οποιονδήποτε χρόνο αναγκαστικά, για λόγους που σχετίζονται με τον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορωνοϊού COVID-19, τα μαθήματα θα συνεχίσουν να παρέχονται στους συμμετέχοντες εξ αποστάσεως, εφόσον τούτο είναι πρακτικά δυνατό. Η ίδια δυνατότητα θα παρέχεται και σε όσους εκπαιδευόμενους αδυνατούν να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του Ε.Ε.Ι. για φυσική παρακολούθηση των μαθημάτων, για λόγους που σχετίζονται με την εξελισσόμενη πανδημία. Στην περίπτωση αυτή, η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, συνιστά συνέχιση των δια ζώσης παρεχομένων υπηρεσιών του Π.Ε.Ε. του Ε.Ε.Ι. και συνεπώς διατηρείται η υποχρέωση καταβολής των συμφωνηθέντων διδάκτρων.  

Στα μαθήματα που υπάρχουν θέσεις, οι σπουδαστές μπορούν να εγγραφούν και κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων.


Εκπτώσεις
Στους σπουδαστές που παρακολουθούν περισσότερα από δύο μαθήματα
Σε ομαδικές εγγραφές
Στους αποφοίτους του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού 
Στο προσωπικό του ΕΕΙ 
Στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων