Εγγραφές

reg

 

 

 

Δήλωση Συμμετοχής

Κανονισμός Λειτουργίας

Επικοινωνήστε μαζί μας

Α’ Περίοδος  
Εγγραφές: 16 Σεπτεμβρίου έως 4 Οκτωβρίου 2019 (10:00-19:00)
Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 14 Oκτωβρίου 2019

  

 
Β’ Περίοδος
Εγγραφές: 13 Iανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2020 (10:00-19:00)
Έναρξη Μαθημάτων: Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

 

Στα μαθήματα που υπάρχουν θέσεις, οι σπουδαστές μπορούν να εγγραφούν και κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας μαθημάτων.

Εκπτώσεις
Στους σπουδαστές που παρακολουθούν περισσότερα από δύο μαθήματα
Σε ομαδικές εγγραφές
Στους αποφοίτους του Κολλεγίου Αθηνών-Κολλεγίου Ψυχικού 
Στο προσωπικό του ΕΕΙ 
Στους κατόχους της Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων