Επικοινωνήστε μαζί μας

 

 Διευθύντρια: Χάρις Οικονομοπούλου hoikonomopoulou@haef.gr 
     
 Γραμματεία Προγραμμάτων Ενηλίκων: Σούλη Τσαλίκη stsaliki@haef.gr

  

Γεωργία Κυριακοπούλου gkyriakopoulou@haef.gr 

 

Tηλέφωνα Επιμόρφωσης Ενηλίκων: 210 6748160, 210 6748153 (10:00-19:00) Fax: 210 6776807 
Τηλέφωνα Άσκηση-Άθληση: 210 6798321(17:30-22:30), 2106798168 (18:00-21:30)  

 

 Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Ελληνοαμερικανικόν Εκπαιδευτικόν Ίδρυμα 
  Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Ενηλίκων
  T.Θ. 65005, ΨYXIKO 154 10