Παρουσίαση του βιβλίου "Η Ελευθερία και το ταξίδι της ελληνικής σημαίας"

Τρίτη, 20 Μαρτίου 2018
10:15 - 10:55
Βιβλιοθήκη

Η συγγαφέας Πηνελόπη Μωραϊτου θα παρουσιάσει στη Βιβλιοθήκη το βιβλίο της "Η Ελευθερία και το ταξίδι της ελληνικής σημαίας" για τους μαθητές του 4β.

Θέμα: 25η Μαρτίου