Σχολικά έτη 2004-2012

               Σχολικό έτος 2011-2012

Δεκέμβριος 2011booklist        Ιούνιος 2012

1η τάξη                        1η τάξη

2η τάξη                        2η τάξη

3η - 4η τάξη                 3η - 4η τάξη

5η - 6η τάξη                 5η - 6η τάξη 


 

           Σχολικό έτος 2010-2011

Δεκέμβριος 2010        Ιούνιος 2011

1η τάξη                        1η τάξη

2η τάξη                        2η τάξη

3η - 4η τάξη                 3η - 4η τάξη

5η - 6η τάξη                 5η - 6η τάξη

 


 

       Σχολικό έτος 2009-2010

              Ιούνιος 2010

               1η - 2η τάξη

               3η - 4η τάξη

               5η - 6η τάξη


 

       Σχολικό έτος 2006-2007

Δεκέμβριος 2006        Ιούνιος 2007

1η -2η τάξη                 1η - 2η τάξη

3η - 4η τάξη                3η - 4η τάξη

5η - 6η τάξη                5η - 6η τάξη


 

 

       Σχολικό έτος 2005-2006

              Ιούνιος 2006

               1η - 2η τάξη

               3η - 4η τάξη

               5η - 6η τάξη


 

  Σχολικό έτος 2004-2005

       Δεκέμβριος 2004

          1η - 2η τάξη

          3η - 4η τάξη            

          5η - 6η τάξη