Δανεισμός

Η βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τους μαθητές και το προσωπικό του σχολείου.
Οι μαθητές της 1ης και 2ης τάξης δανείζονται ένα βιβλίο μία φορά την εβδομάδα, με δυνατότητα ανανέωσης δύο ακόμη φορές.
Οι μαθητές από την 3η έως και την 6η τάξη μπορούν να δανειστούν μέχρι και 3 βιβλία (2 ελληνικά και 1 αγγλικό ) κάθε 15 ημέρες, με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη φορά.
Το προσωπικό μπορεί να δανειστεί μέχρι πέντε βιβλία για ένα μήνα, με δικαίωμα ανανέωσης.