Σχολικό έτος 2014-2015

Η Βιβλιοθήκη επιλέγει για τον ελεύθερο σας χρόνο νέες κυκλοφορίες αλλά και κλασικά αγαπημένα βιβλία.

Ιούνιος 2015

1η τάξη

2η τάξη

3η & 4η τάξη

5η & 6η τάξη

Δεκέμβριος 2014

1η τάξη

2η τάξη

3η & 4η τάξη

5η & 6η τάξη