Σχολικό έτος 2018-2019

Η Βιβλιοθήκη επιλέγει για τον ελεύθερο σας χρόνο νέες κυκλοφορίες αλλά και κλασικά αγαπημένα βιβλία.

                      Ιούνιος 2018                    

 1η τάξη

2η τάξη

 3η & 4η τάξη

5η & 6η τάξη

     

                                 Δεκέμβριος 2018

1η τάξη

2η τάξη

 3η & 4η τάξη

    5η & 6η τάξη