Σχολικό έτος 2019-2020

Η Βιβλιοθήκη επιλέγει για τον ελεύθερο σας χρόνο νέες κυκλοφορίες αλλά και κλασικά αγαπημένα βιβλία.

Δεκέμβριος 2019

1η τάξη

2η τάξη

3η & 4η τάξη

5η & 6η τάξη

 Μάρτιος 2020

 1η & 2α τάξη

3η & 4η τάξη

5η & 6η τάξη

Ιούνιος 2020 

1η & 2α τάξη 

3η & 4η τάξη

5η & 6η τάξη