Ωράριο λειτουργίας Βιβλιοθήκης 7-4-17

Την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει 08.15 -16.00.