Πώς να κάνετε μια εργασία

  • Πώς να κάνετε μια εργασία
    Περιγραφή των σταδίων εκπόνησης μιας σχολικής εργασίας σε εννιά βήματα. Περιλαμβάνει και παραδείγματα εργασιών.
  • EndNote Web
    Διαδικτυακό εργαλείο διαχείρισης βιβλιογραφιών. Επιτρέπει την δημιουργία προσωπικής "βιβλιοθήκης" με όλες τις αναφορές του χρήστη για βιβλία, άρθρα περιοδικών, διατριβές και ιστοσελίδες. Επίσης, επιτρέπει την αναζήτηση σε βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, καταλόγους βιβλιοθηκών και ιστοσελίδες και την εισαγωγή αυτών των δεδομένων στο EndNote. Για να κατεβάσετε τον οδηγό χρήσης του προγράμματος πατήστε εδώ (για εκπαιδευτικούς). Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Βιβλιοθήκη στο libac@haef.gr.
  • Turnitin 
    Διαδικτυακό εργαλείο ανίχνευσης λογοκλοπής στις εργασίες για χρήση από μαθητές και καθηγητές. Για τον απαιτούμενο κωδικό πρόσβασης οι καθηγητές μπορούν να απευθύνονται στη Βιβλιοθήκη στο libac@haef.gr.

Σχετικά Αρχεία