Φυλλάδιο παρουσίασης

Μπορείτε να πατήσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο το Φυλλάδιο παρουσίασης της κεντρικής Βιβλιοθήκης του Κολλεγίου Αθηνών στο οποίο περιγράφονται οι στόχοι, οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητές της.

Σχετικά Αρχεία