Κατάλογοι

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει ηλεκτρονικό on-line κατάλογο που υποστηρίζεται από το σύστημα βιβλιοθήκης VSmart. Ο ηλεκτρονικός κατάλογος περιλαμβάνει  τα βιβλία και άλλο υλικό της συλλογής της Βιβλιοθήκης, με ημερομηνία έκδοσης μετά το 1994, χρονιά που έκλεισε ο δελτιοκατάλογος. Επίσης περιλαμβάνει  το μεγαλύτερο μέρος του  υλικού  που ήταν καταχωρημένο στο δελτιοκατάλογο.

 Αν δεν βρίσκετε κάποια παλαιότερη έκδοση, καλό θα ήταν να την αναζητήσετε και στο δελτιοκατάλογο.