Δανεισμός

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, το προσωπικό, τους αποφοίτους των σχολείων, καθώς επίσης και για όσους διδάσκουν ή παρακολουθούν τα άλλα προγράμματα του Κολλεγίου Αθηνών. Απαραίτητη προϋπόθεση για το δανεισμό είναι η επίδειξη της ταυτότητας του σχολείου ή του ΣΑΚΑ.

Από το δανεισμό εξαιρούνται το πληροφοριακό υλικό, το υλικό της Ειδικής Συλλογής, το τελευταίο τεύχος και τα δεμένα τεύχη των περιοδικών, καθώς και το υλικό του Αρχείου Φυλλαδίων.

Οι κανόνες δανεισμού περιέχονται αναλυτικά σε σχετικό φυλλάδιο.