Συλλογές

Περιγραφή: Η συλλογή της Βιβλιοθήκης αποτελείται από περίπου 70.000 τόμους βιβλίων, 200 τρέχοντες τίτλους περιοδικών και εφημερίδες. Περιλαμβάνει επίσης CD , DVD , καθώς και ηλεκτρονικό υλικό, όπως βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ηλεκτρονικά βιβλία και περιοδικά. Η συλλογή καλύπτει όλους τους επιστημονικούς κλάδους και τις τέχνες, κυρίως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, αλλά και στη γαλλική και γερμανική.

Οργάνωση: η συλλογή έχει θεματική ανάλυση στα ελληνικά και αγγλικά, σύμφωνα με τις θεματικές επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και είναι ταξινομημένη με το δεκαδικό ταξινομικό σύστημα Dewey.