Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Students_in_action

Σκοπός της Βιβλιοθήκης είναι να συμπληρώνει την εκπαιδευτική διαδικασία, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς στο έργο τους και εισάγοντας τους μαθητές και τις μαθήτριες στη χρήση των πληροφοριακών πηγών –έντυπων, οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών. Στους στόχους της περιλαμβάνεται η προαγωγή της φιλαναγνωσίας. Μέλημά της είναι επίσης να εξοικειώσει τους χρήστες της με τις νέες τεχνολογίες.

Ακολουθώντας την εκπαιδευτική φιλοσοφία του σχολείου, η Βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αυτενεργούν, να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να καλλιεργούν τα ενδιαφέροντά τους.

Mε μαθήματα πληροφοριακής παιδείας και με την εκπόνηση εργασιών, οι μαθητές διδάσκονται τη διαδικασία της αναζήτησης, της αξιολόγησης και της αξιοποίησης των πληροφοριών, καθώς και της σύνθεσής τους σε ένα τελικό «προϊόν». Η πληροφοριακή παιδεία τους δίνει πρόσθετα εφόδια για τις σπουδές τους στα ελληνικά πανεπιστήμια αλλά και στα ευρωπαϊκά και αμερικανικά, όπου η εξοικείωση με τη χρήση της βιβλιοθήκης και τις νέες τεχνολογίες αποτελεί προϋπόθεση για επιτυχημένες πανεπιστημιακές σπουδές.