Βιβλιοθήκη Κολλεγίου Αθηνών - Κολλεγίου Ψυχικού

Δραστηριότητες και Υπηρεσίες

  • Μαθήματα Πληροφοριακής Παιδείας και Ερευνητικές Εργασίες

Για τους μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου οι βιβλιοθηκονόμοι, σε συνεργασία με τα Ακαδημαϊκά Τμήματα, κάνουν μαθήματα πληροφοριακής παιδείας. Μέσω ερευνητικών εργασιών οι μαθητές διδάσκονται τη διαδικασία της αναζήτησης της αξιολόγησης και της αξιοποίησης των πληροφοριών, της διατύπωσης ερευνητικών ερωτημάτων καθώς και της σύνθεσής τους σε ένα τελικό «προϊόν», τεκμηριώνοντας τις πηγές τους και τηρώντας τους κανόνες της ακαδημαϊκής εντιμότητας. Η πληροφοριακή παιδεία τούς παρέχει πρόσθετα εφόδια για τις σπουδές τους στα πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού.

  • Προώθηση της φιλαναγνωσίας

Η Βιβλιοθήκη προτείνει βιβλία για καλοκαιρινό διάβασμα, ορισμένα από τα οποία οι μαθητές τα επεξεργάζονται και τα αναλύουν στη συνέχεια στη Βιβλιοθήκη με συνεργασία βιβλιοθηκονόμων και εκπαιδευτικών.

  • Βιβλιογραφίες

Συντάσσονται βιβλιογραφίες για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών και για την προώθηση της φιλαναγνωσίας.

  • Πληροφοριακή και τεχνολογική υποστήριξη των χρηστών/επισκεπτών
  • Εκδηλώσεις

Φιλοξενούνται ποικίλες εκδηλώσεις, όπως διαλέξεις, εκθέσεις, εκπαιδευτικές συναντήσεις, μουσικά διαλείμματα με συναυλίες από μαθητές σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικής του σχολείου.