Ερευνητικές εργασίες στη Βιβλιοθήκη

Ερευνητικές Εργασίες

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς 2017-18 πραγματοποιούνται στη Βιβλιοθήκη οι Ερευνητικές Εργασίες της Α' και Β' Λυκείου των Κολλεγίων Αθηνών και Ψυχικού, καλύπτοντας μεγάλο εύρος θεμάτων.