Βιβλιοδράσεις

Δραστηριότητα κολάζ/Ημερολόγιο Βιβλιοθήκης

Η βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου είναι μέρος του παιδαγωγικού προγράμματος του Νηπιαγωγείου και  είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα των μαθητών. Την ώρα της Βιβλιοθήκης πραγματοποιούνται ποικίλες δραστηριότητες που στόχο έχουν την εξοικείωση των παιδιών με την ανάγνωση, την ανάπτυξη και όξυνση των ερευνητικών και κριτικών ικανοτήτων τους.
Με την ανάγνωση παραμυθιών αλλά και με το Ημερολόγιο Βιβλιοθήκης τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, να σκεφτούν και να διασκεδάσουν με γνώμονα το βιβλίο. Το Ημερολόγιο Βιβλιοθήκης του κάθε παιδιού,  με εξώφυλλο ζωγραφισμένο από το ίδιο το παιδί, περιλαμβάνει τα βιβλία που θα διαβαστούν στη Βιβλιοθήκη καθώς και αυτά που θα δανειστεί το παιδί από τη Βιβλιοθήκη κατά το διάστημα φοίτησής του  στο νηπιαγωγείο.
Δραστηριότητες βασισμένες στη ζωγραφική, τη γραφή, την αριθμητική και τη χειροτεχνία αποτελούν μέρος των δράσεων που πραγματοποιούνται από τα παιδιά, τόσο στη Βιβλιοθήκη, όσο και στο σπίτι με τη βοήθεια των γονιών.  Το Ημερολόγιο, εκτός από ένα ωραίο ενθύμιο για τα παιδιά,  θα αποτελέσει και τη βάση για τη μελλοντική τους στάση απέναντι στο διάβασμα και το βιβλίο.