Τι κρύβει μέσα το κουτί;

elmer magic box

Διαβάζουμε την αγαπημένη ιστορία του "Έλμερ", του παρδαλού ελέφαντα και προσπαθούμε να τον πείσουμε να βγει από το κουτί.
Μιλάμε για τη διαφορετικότητα και τα συναισθήματα.