Η Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου εξυπηρετεί τους μαθητές και το  εκπαιδευτικό προσωπικό. Κύριοι στόχοι της είναι η εξοικείωση των παιδιών με το ελεύθερο ανάγνωσμα και  με τη χρήση της Βιβλιοθήκης (δανεισμός). Απώτερος στόχος είναι η  δημιουργία μελλοντικών βιβλιόφιλων. Οι μαθητές  έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν επιλεγμένες παρουσιάσεις και δράσεις από ανθρώπους του χώρου του βιβλίου (συγγραφείς, εικονογράφoυς κ.ά.) διοργανωμένες από την Βιβλιοθήκη. Παράλληλα γίνεται ανάγνωση ή αφήγηση παραμυθιού από τη βιβλιοθηκονόμο, υπεύθυνη για τη συλλογή και τον εμπλουτισμό της, την επεξεργασία του υλικού, το δανεισμό και την εξυπηρέτηση μαθητών και εκπαιδευτικών.