Εισαγωγή Μαθητών

Το Γραφείο Εισαγωγής Μαθητών βρίσκεται στο Μπενάκειο κτήριο (Γραφείο 052), στην οδό Στεφάνου Δέλτα 15, στο Ψυχικό και δέχεται αιτήσεις για νέους μαθητές και νέες μαθήτριες, που θα φοιτήσουν:

Στις τάξεις: 1η Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου

Πληροφορίες από  :  κ. Αικατερίνη Κάντα & κ. Αγγελική Κουτίβα
τηλ. επικοινωνίας  210 67 98 138 / 210 67 41 349
e
-mail address  :     adm_off@haef.gr & akoutiva@haef.gr & kkanta@haef.gr

Στο Πρόγραμμα International Baccalaureate (Ι.Β.)

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα:  κ. Αλίνα Γιαννουλοπούλου
τηλ. επικοινωνίας 210 67 98 100
(εσωτ.4670)
e
-mail address :    ibpc@haef.gr

 

Οι ώρες λειτουργίας του Γραφείου Εισαγωγής Μαθητών είναι: Δευτέρα – Παρασκευή 8:30 – 15:30.

Πάγια πολιτική του Κολλεγίου είναι να εξετάζει αιτήματα γονέων που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου να τους χορηγηθεί βοήθεια στο πλαίσιο του Προγράμματος «Οικονομικής Ενίσχυσης». Oι μαθητές που θα επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά δεν θα λάβουν «Υποτροφία Αριστείας» μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλουν αίτηση για οικονομική βοήθεια στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης οι ενδιαφερόμενοι γονείς μπορούν να απευθύνονται στην κυρία Βίκυ Λουκέρη ή στον κύριο Β. Πλακούτση,
τηλέφωνα: 210 67 98 135, 210 67 98 100 (εσωτερικό 4775),
e-mail address: scholarships@haef.gr