Εισαγωγή μαθητών στο International Baccalaureate Diploma Programme

Η εισαγωγή μαθητών/μαθητριών στις τάξεις αυτές γίνεται με ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ σε Γενικές Γνώσεις/Κριτική Σκέψη, στην Αγγλική Γλώσσα και στα Μαθηματικά. 

Η μόνη εξέταση που θα είναι στα ελληνικά θα είναι αυτή των Μαθηματικών για υποψηφίους από το Γενικό Λύκειο.

Οι υποψήφιοι από ξένα σχολεία καλούνται να προσκομίσουν την ύλη που καλύπτουν στο σχολείο τους στο αντικείμενο των Μαθηματικών, ώστε να προσαρμοστεί αντίστοιχα η εξέταση.

 

Καθεμία από τις τρεις δοκιμασίες (Γενικές Γνώσεις/Κριτική Σκέψη, Αγγλική Γλώσσα και Μαθηματικά) διάρκειας 75 λεπτών θα βαθμολογηθεί με άριστα 100 μονάδες και βάση 50 μονάδες. Θα εισαχθούν μαθητές και μαθήτριες κατά απόλυτη σειρά επιτυχίας με κριτήριο το άθροισμα των βαθμών στις δοκιμασίες Γενικών Γνώσεων/Κριτικής Σκέψης, Αγγλικής Γλώσσας και Μαθηματικών. Οι υποψήφιοι/ υποψήφιες που δεν θα συγκεντρώσουν τη βάση – έστω και σε ένα από τα τρία παραπάνω μαθήματα ­– θα αποκλεισθούν. Η βαθμολογία θα ανακοινωθεί στους γονείς εγγράφως και δεν θα υπόκειται σε οιαδήποτε επανεξέταση ή αναθεώρηση.

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

Για την εισαγωγή παιδιών στο 1ο έτος του International Baccalaureate Diploma Programme (IBDP) του σχολικού έτους 2020-2021 οι εξετάσεις θα διεξαχθούν:

το Σάββατο, 7 Μαρτίου 2020

στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου στο Ψυχικό από τις 8:30 έως τις 13:30.

Αιτήσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνονται δεκτές από την Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι και την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 αφού προηγουμένως καταβληθεί στο Λογιστήριο του Κολλεγίου, στο Ψυχικό, το ποσό των 120 Ευρώ. 

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία (μεγέθους ταυτότητας) του υποψηφίου/της υποψηφίας για την έκδοση του «ΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ».