Επικοινωνήστε μαζί μας

Πάγια πολιτική του Κολλεγίου είναι να εξετάζει αιτήματα από γονείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες, προκειμένου  να τους χορηγηθεί -εφόσον είναι δυνατό -  βοήθεια στο πλαίσιο του Προγράμματος «Οικονομικής Ενίσχυσης».

Πληροφορίες: κ.  Βίκυ Λουκέρη
τηλ. επικοινωνίας: 210 67 98 135 
e-mail address:  scholarships@haef.gr