Πρόγραμμα Οικονομικής Ενίσχυσης 2018-2019

Αριθμός αιτήσεων : 798
Αριθμός μαθητών που είχαν έκπτωση στα δίδακτρα : 621
Ποσοστό επί των αιτήσεων : 78%
Συνολικό χορηγηθέν ποσό : € 2.959.294

 

*Δεν περιλαμβάνονται παιδιά του προσωπικού