Γενικό Πρόγραμμα Υποτροφιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 2011-2012*
(ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ-ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΨΥΧΙΚΟΥ)

Αριθμός αιτήσεων 625
Αριθμός μαθητών που είχαν έκπτωση στα δίδακτρα 538
Ποσοστό επί των αιτήσεων 86%
Συνολικό χορηγηθέν ποσό €2.525.884
*Δεν περιλαμβάνονται παιδιά του προσωπικού

 

Την τελευταία 25ετία, το Πρόγραμμα Υποτροφιών του ΕΕΙ παρέχει βοήθεια κάθε χρόνο (κατά μέσο όρο) σε περισσότερους  από 400 μαθητές του Κολλεγίου. Το συνολικό ποσό, που έχει διατεθεί για υποτροφίες κατά την περίοδο αυτή, ανέρχεται σε περίπου  € 24.160.000.

Σχετικές Σελίδες