Προγράμματα Πιστοποίησης γνώσης Η/Υ

Το Εργαστήριο Πληροφορικής του Κ.Α. έχει πιστοποιηθεί τόσο από το University of Cambridge - International Examination ως εξεταστικό κέντρο για τη χορήγηση του Cambridge International Diploma in IT Skills, όσο και από την ECDL Ελλάς ως εξεταστικό κέντρο για τη χορήγηση του Διπλώματος European Computer Driving Licence. Τα παραπάνω διπλώματα αποτελούν τα κορυφαία, σε παγκόσμιο επίπεδο, Προγράμματα Πιστοποίησης δεξιοτήτων χρήσης Η/Υ και αναγνωρίζονται σήμερα, από τις κυβερνήσεις, τις διεθνείς οργανώσεις και τις εταιρίες, αλλά και την ακαδημαϊκή κοινότητα, ως το διεθνώς αποδεκτό πρότυπο αξιολόγησης στη χρήση υπολογιστών.