Γαλλικών

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

 

Διασχολικός Συντονιστής: Μαρίνα Κατσαούνη

Το μάθημα των Γαλλικών διδάσκεται ως Β’ Ξένη Γλώσσα στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου (2 ώρες εβδομαδιαίως) και ως μάθημα Επιλογής στη Γ΄ τάξης Λυκείου (2 ώρες εβδομαδιαίως). Οι μαθητές, αφού έχουν διδαχθεί 2 χρόνια το μάθημα της Γαλλικής στο Δημοτικό (4 ώρες εβδομαδιαίως), έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν στο Γυμνάσιο την εκμάθηση της γλώσσας. 

 

 

Οι στόχοι του Τμήματος Γαλλικών

 • Γενικός στόχος: Nα είναι σε θέση οι μαθητές να επικοινωνούν με σχετική άνεση σε γαλλόφωνο περιβάλλον και να ανταποκρίνονται με επιτυχία στις απαιτήσεις της καθημερινής ζωής μέχρι το τέλος της φοίτησής τους στο Γυμνάσιο. Το εύρος των δεξιοτήτων που καλλιεργούνται μέσω του μαθήματος των Γαλλικών ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες ( Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues): προφορική και γραπτή κατανόηση, προφορική και γραπτή έκφραση.

   

 • Επιμέρους στόχοι:

 • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που θα φανούν χρήσιμες:

   • Για σπουδές, ταξίδια ή επιμόρφωση στο εξωτερικό

   • Για την κατανόηση αυθεντικών κειμένων (εφημερίδες, περιοδικά κ.λ.) και ηχητικών ντοκουμέντων (τραγούδια, ταινίες κ.λ.)

 • Ικανότητα ανταπόκρισης σε καταστάσεις της καθημερινής ζωής, όπως:

   • Αγορές προϊόντων

   • Συμπλήρωση εντύπων εγγραφής/συνδρομής

 • Δυνατότητα προφορικής παρουσίασης και γραπτής ανάπτυξης ενός σύγχρονου θέματος όπως:

   • Η εφηβεία

   • Τα όνειρα και οι προβληματισμοί των νέων

   • Τα υπέρ και τα κατά της τηλεόρασης, του Διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

   • Ο αθλητισμός

   • Η διατροφή

   • Η ζωή στην πόλη και στην εξοχή

 • Εξοικείωση των μαθητών με τον γαλλικό πολιτισμό, όπως:

   • Συνήθειες και τρόπος ζωής

   • Πολιτισμικά στοιχεία

   • Τέχνη  

     

    Για τη διδασκαλία του μαθήματος εκτός από τα εγκεκριμένα βιβλία γαλλικών εκδοτικών οίκων, χρησιμοποιούμε φυλλάδια ασκήσεων που εκπονούνται από το Ακαδημαϊκό Τμήμα των Γαλλικών, αυθεντικά κείμενα από εφημερίδες και περιοδικά, καθώς και ηχητικά ντοκουμέντα, όπως τραγούδια, αυθεντικούς διαλόγους, ταινίες του γαλλικού κινηματογράφου και εκπομπές γαλλικών καναλιών (TV5).

    Οι μαθητές μέσω του μαθήματος των Γαλλικών αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργασίας, καθοδηγούμενης ανακάλυψης, χρήσης πολυμέσων,  κριτικής σκέψης και δια βίου μάθησης.