Γερμανικών

ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

Διασχολική Συντονιστρια: Κάτια-Ευγενία Αλεβιζοπούλου

Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας

Το μάθημα των Γερμανικών διδάσκεται ως Β΄ Ξένη Γλώσσα στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού (4 ώρες/εβδ.) και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου (2 ώρες/εβδ).

Στο Λύκειο περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Λυκείου ως μάθημα Επιλογής Γενικής Παιδείας (2 ώρες/εβδ).

Σκοπός του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος των Γερμανικών είναι η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, η δυνατότητα χρήσης της γερμανικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας, η γνωριμία με τον πολιτισμό των γερμανόφωνων χωρών και η παροχή εφοδίων στους μαθητές για το σύγχρονο ευρωπαϊκό περιβάλλον, όπου η γλωσσική πολυμορφία αποτελεί δεδομένο της καθημερινής ζωής και η γλωσσομάθεια διαδραματίζει καταλυτικό ρόλο στη διαπολιτισμική κατανόηση και στην κινητικότητα.

Μέθοδοι διδασκαλίας και διδακτικά μέσα

Οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται έχουν ως κεντρικό άξονα την επικοινωνιακή μέθοδο και την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Η ολιγομελής σύνθεση των τμημάτων και η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, όπως ο διαδραστικός πίνακας και η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Σχολείου μας, συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της οργάνωσης και της ροής του μαθήματος και στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εκμάθηση της γλώσσας.

Γνωριμία με τον Γερμανικό Πολιτισμό

Η γλωσσική εκπαίδευση των μαθητών συνδυάζεται με δραστηριότητες που προάγουν τη γνωριμία με τον γερμανικό πολιτισμό. Για τον σκοπό αυτό παρέχεται στους μαθητές η δυνατότητα συμμετοχής σε δράσεις, όπως οι επισκέψεις σε χώρους που σχετίζονται με τον γερμανικό πολιτισμό, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκαίτε, η διοργάνωση της γερμανικής  παραδοσιακής γιορτής Octoberfest, η δημιουργία Γερμανικού Bistrot στο πλαίσιο του Χριστουγεννιάτικου Bazaar, η προβολή ταινιών και ντοκιμαντέρ, η γνωριμία με τη γερμανική λογοτεχνία και μουσική, οι διαθεματικές εργασίες και η συμμετοχή σε διαγωνισμούς.