Μαθηματικών

Προϊστάμενος και Υπεύθυνος Λυκείου: Παναγιώτης Καραστάθης
Συντονίστρια Γυμνασίου:
Φωτεινή Σοφιανού

 

Στόχοι:

  • Η πνευματική καλλιέργεια των μαθητών, καθώς τα Μαθηματικά αναπτύσσουν την παρατηρητικότητα, την προσοχή, τη δύναμη αυτοσυγκέντρωσης, την επιμονή, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία, ενώ ταυτόχρονα καλλιεργούν το αίσθημα του ωραίου.
  • Η άσκηση των μαθητών στην ορθολογική και αναλυτική σκέψη.
  • Η επικοινωνία μέσω των Μαθηματικών και η μύηση των μαθητών στην αποδεικτική διαδικασία.
  • Ο εθισμός των μαθητών στη διατύπωση με τη χαρακτηριστική - στη μαθηματική γλώσσα- σαφήνεια, ακρίβεια, αυστηρότητα, λιτότητα και κομψότητα.
  • Η κατανόηση, εκ μέρους των μαθητών, του βαρύνοντα ρόλου των Μαθηματικών στους διάφορους τομείς της γνώσης. 

 

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, το Μαθηματικό Τμήμα συνεδριάζει σε εβδομαδιαία βάση και:

  • Συντονίζει το εκπαιδευτικό έργο προγραμματίζοντας και παρακολουθώντας την πορεία της διδακτέας ύλης.
  • Ασχολείται με θέματα διδακτικής, καθώς και με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία των Μαθηματικών.
  • Επιμελείται την παραγωγή έντυπου και ψηφιακού υλικού (σημειώσεις – ασκήσεις - μικροπειράματα), όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, και διατηρεί τράπεζα ασκήσεων.
  • Συνεργάζεται με άλλα ακαδημαϊκά τμήματα και γενικά με εκπαιδευτικούς και επιστημονικούς φορείς απ’ όλη την Ελλάδα.
  • Οργανώνει τη λειτουργία των Μαθηματικών Ομίλων στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και των τμημάτων Μαθηματικής Σκέψης και Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης. Τα τμήματα Μαθηματικής Σκέψης λειτουργούν σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και στην Α΄ Λυκείου. Σκοπό έχουν την άρτια προετοιμασία των μαθητών μας για τους διαγωνισμούς που γίνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και την ανάδειξη του ρόλου των Μαθηματικών στην αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Οι κυριότεροι διαγωνισμοί είναι της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (Θαλής, Ευκλείδης, Αρχιμήδης), οι διεθνείς διαγωνισμοί American Mathematics Competitions (AMC 8 – 10 – 12, AIME) και ο μαθηματικός διαγωνισμός Καγκουρό.