Φυσικής Αγωγής

Διασχολικός Προϊστάμενος: Βασίλειος Μόσχος

Διασχολική Συντονίστρια Λυκείων: Αικατερίνη Κατσίκη

Διασχολικός Συντονιστής Γυμνασίων: Νικήτας Σμυρνιός