Ενημέρωση για απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών 2019-2020

Ψυχικό, 13 Σεπτεμβρίου 2019

 

Προς τους γονείς των μαθητών του Λυκείου

 

Θέμα: Απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών


Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπ’ αριθμόν 12773/Δ2/23-01-2015/ΥΠΟΠΑΙΘ εγκύκλιο, η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, του ιδίου του μαθητή (αν είναι ενήλικος) ή και των δύο γονέων του (αν είναι ανήλικος), στην οποία θα αναφέρεται ότι ο μαθητής δεν είναι Χριστιανός Ορθόδοξος και εξ αυτού επικαλείται λόγους θρησκευτικής συνείδησης, χωρίς να είναι υποχρεωτική η αναφορά του θρησκεύματος στο οποίο ανήκει, εκτός αν το επιθυμεί. Η υπογραφή του ασκούντος τη γονική μέριμνα αρκεί στην περίπτωση που η γονική μέριμνα ασκείται από τον ένα γονέα. Για την Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της/των υπογραφής/-φών από το ΚΕΠ ή αστυνομική αρχή.

Η υποβολή των Υπευθύνων Δηλώσεων μπορεί να γίνει μέχρι και την Παρασκευή, 20 Σεπτεμβρίου 2019. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι απαλλασσόμενοι μαθητές παρακολουθούν υποχρεωτικά διαφορετικό διδακτικό αντικείμενο σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης.

 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος
Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών