Μαθήματα προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας 2019-2020

Ψυχικό, 4 Οκτωβρίου 2019

 

Προς τους γονείς των μαθητών της Α΄ και της Β΄ Λυκείου

 

Στο πλαίσιο των απογευματινών μαθημάτων θα λειτουργήσουν τμήματα προετοιμασίας μαθητών της Α΄ και της Β΄ Λυκείου για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας, εφόσον ικανός αριθμός μαθητών δηλώσει συμμετοχή. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται κάθε Παρασκευή από τις 15:15 έως τις 17:00, θα ξεκινήσουν την Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2019, και θα ολοκληρωθούν τον Φεβρουάριο 2020.

Η Δήλωση Συμμετοχής έχει αναρτηθεί:

  1. Στο CMS (CMS > Kολλέγιο Αθηνών > Λύκειο> Ανακοινώσεις για μαθητές)

  2. Στην ιστοσελίδα του Σχολείου (www.haef.gr Το Σχολείο> Κολλέγιο Αθηνών > Γενικό Λύκειο > Ανακοινώσεις).

    Η συνημμένη δήλωση συμμετοχής πρέπει να επιστραφεί συμπληρωμένη το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 9 Οκτωβρίου 2019, στη Γραμματεία του Λυκείου (κ. Κουτσοπούλου, γραφείο 204), με fax στον αριθμό 210.6729540 ή με e-mail στο lykeioac@haef.gr.

     

Για τους μαθητές που επιθυμούν να χρησιμοποιούν απογευματινό λεωφορείο θα πρέπει να αποσταλεί συμπληρωμένη και η συνημμένη δήλωση μεταφοράς στο Τμήμα Μεταφοράς είτε με fax στον αριθμό 210-6744845 είτε με email στο metafora@haef.gr.

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σε διπλή διαδρομή μετακινούνται δωρεάν ενώ όσοι μαθητές είτε δεν είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. είτε είναι εγγεγραμμένοι σε μονή διαδρομή επιβαρύνονται με ετήσια χρέωση 250€.                   

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών