Ενημέρωση σχετικά με την Προαγωγή/Απόλυση Μαθητών καθώς και με τις Απουσίες

Ψυχικό, 11 Μαΐου 2020 

 

Αγαπητοί γονείς,
 
Σας επισυνάπτουμε τις υπ. αριθμόν 52826/Δ2/2020 και 52840/ΓΔ4/2020, ΦΕΚ 1765/τΒ΄/8-5-2020 Υπουργικές Αποφάσεις, στις οποίες περιέχονται πληροφορίες σχετικά με την προαγωγή/απόλυση μαθητών Γενικών Λυκείων, καθώς και με την ρύθμιση απουσιών για το σχολικό έτος 2019-2020.
 
Επισημαίνουμε ότι για όσους γονείς επιθυμούν να κάνουν χρήση της διάταξης για τις μη προσμετρώμενες απουσίες, σας επισυνάπτουμε τρία υποδείγματα Υπευθύνων Δηλώσεων κατά περίπτωση.
 
Όσοι γονείς έχετε ήδη υποβάλει Υπεύθυνες Δηλώσεις σχετικά, δεν χρειάζεται να τις υποβάλετε εκ νέου.
 
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
 
Με εκτίμηση,
 
Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος
Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου
Κολλέγιο Αθηνών