Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα "SCHOOL Project" 2019-2020