Ενημέρωση γονέων για εβδομαδιαίες συναντήσεις με εκπαιδευτικούς - τηλεφωνική επικοινωνία 2019-2020

Ψυχικό, 30 Σεπτεμβρίου 2019

 

Αγαπητοί γονείς,

 

η τηλεφωνική επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019, και οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τα προγράμματα που επισυνάπτονται.

 

Από την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019, ώρα 08.00, μπορείτε να εισέρχεσθε στην εφαρμογή So Simple για τον καθορισμό των συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς ακολουθώντας τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου.

 

Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

  1. Η διάρκεια κάθε συνάντησης γονέων-εκπαιδευτικών ορίζεται στα πέντε λεπτά.

  2. Μπορείτε να ορίσετε συναντήσεις για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.

  3. Τριάντα ημέρες μετά την προγραμματισμένη συνάντηση με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μπορείτε να ορίσετε νέα συνάντηση.

  4. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και τέσσερις συναντήσεις με τον ίδιο εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

Επιπλέον, έχετε  την δυνατότητα:

  1. Να  ορίσετε συνάντηση  με  τον  εκπαιδευτικό  που  επιθυμείτε το αργότερο έως τις 22:00 της προηγούμενης ημέρας από αυτήν που δέχεται ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Παράδειγμα

Αν ο εκπαιδευτικός δέχεται ημέρα Τρίτη, ώρα 11:10-11:55, έχετε την δυνατότητα να ορίσετε την συνάντησή σας μαζί του το αργότερο έως τις 22:00 της προηγούμενης ημέρας.

 

  1. Να ακυρώσετε προγραμματισμένη συνάντηση το αργότερο εικοσιτέσσερις ώρες πριν. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπολογίζεται η συγκεκριμένη συνάντηση στο επιτρεπόμενο όριο των τεσσάρων συναντήσεων.

Παράδειγμα

Αν έχετε καθορίσει ήδη συνάντηση με τον εκπαιδευτικό ημέρα Τρίτη, ώρα 11:20, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την προγραμματισμένη συνάντηση το αργότερο έως τις 11:20 της προηγούμενης ημέρας.

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού - Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών