Ενημέρωση για την από Δευτέρα, 11/5/2020 Λειτουργία του Λυκείου (Γ΄ Λυκείου)

Ψυχικό, 7 Μαΐου 2020

 

Αγαπητοί Γονείς,

 

Από την Δευτέρα, 11 Μαΐου 2020, θα επανέλθουμε στο πλήρες ωρολόγιο πρόγραμμα λειτουργίας του Σχολείου που ίσχυε κατά την περίοδο της δια ζώσης διδασκαλίας. Την Δευτέρα, 11 Μαΐου, θα προσέλθουν στο Σχολείο οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, ενώ από την Δευτέρα, 18 Μαΐου 2020, θα ακολουθήσουν οι μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου.

 

Το ΛΚΑ – σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ - θα λειτουργήσει σε δύο ζώνες. Όλα τα τμήματα - και των τριών τάξεων - θα διαιρεθούν σε δύο υπο-τμήματα (α΄ και β΄)  και οι μαθητές τους θα προσέρχονται εκ περιτροπής στο Σχολείο (Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή/ Τρίτη-Πέμπτη και αντιστρόφως την επόμενη εβδομάδα). Συνεπώς, την εβδομάδα 11/5-15/5 το α’ μέρος των τμημάτων της Γ’ Λυκείου θα προσέλθει στο Σχολείο Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή ενώ το β’ μέρος Τρίτη-Πέμπτη. Την εβδομάδα 18/5-22/5 τα υπο-τμήματα της Γ’ Λυκείου θα προσέλθουν αντιστρόφως. Όσον αφορά την Α’ και Β’ Λυκείου, την εβδομάδα 18/5-22/5 το α’ μέρος των τμημάτων θα προσέλθει στο Σχολείο Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή ενώ το β’ μέρος Τρίτη-Πέμπτη. Την εβδομάδα 25/5-29/5 τα υπο-τμήματα της Α’ και Β’ Λυκείου θα προσέλθουν αντιστρόφως. Επισυνάπτουμε στην παρούσα επιστολή το αρχείο με την σύνθεση κάθε υποτμήματος. Προς διευκόλυνση των μετακινήσεων και της μεταφοράς των παιδιών σας έχει υπάρξει ειδική μέριμνα στον προγραμματισμό μας, έτσι ώστε τα αδέρφια να βρίσκονται στις ομάδες που θα προσέρχονται στο Σχολείο τις ίδιες μέρες. 

 

Παράλληλα, οι μαθητές των οποίων το υπο-τμήμα δεν θα προσέρχεται στο Σχολείο, θα μπορούν τις συγκεκριμένες μέρες να παρακολουθούν το μάθημά τους από το σπίτι τους μέσω της πλατφόρμας MS Teams. Κατά τη λειτουργία της εφαρμογής, η οποία θα είναι  προσβάσιμη στους μαθητές με τους ειδικούς κωδικούς εισόδου τους από το σπίτι, θα παρουσιάζεται το μάθημα ηχητικά από την αίθουσα διδασκαλίας όπως αυτό θα διεξάγεται μέσω των Smart Boards με τη συμμετοχή του συνόλου των μαθητών.

 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουμε στα μέτρα πρόληψης και προφύλαξης όλης της σχολικής κοινότητας. Οι διδάσκοντες θα φροντίζουν για την τήρηση των μέτρων προστασίας όπως αναφέρονται στις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. Επισημαίνουμε ότι το κυλικείο, κατόπιν εντολής του Υ.ΠΑΙ.Θ, θα παραμείνει κλειστό. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να φροντίσετε ώστε τα παιδιά σας να φέρουν μαζί τους τις απαραίτητες προμήθειες.

 

Εν αναμονή των διευρυμένων οδηγιών από το Υ.ΠΑΙ.Θ., η ηλεκτρονική διαδικασία για τον ορισμό των δια ζώσης συναντήσεων γονέων και καθηγητών τελεί σε αναστολή. Συνεπώς, η ενημέρωση από τους διδάσκοντες για την ακαδημαϊκή πορεία των μαθητών θα πραγματοποιείται μόνο τηλεφωνικά. Επίσης, δεν θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθεί η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη λόγω της κατάτμησης των τμημάτων, εξαιτίας της οποίας δεν θα μπορεί να παρακολουθεί τα μαθήματα της ΠΔΣ το σύνολο των μαθητών του τμήματος.

 

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι υπάρχει η δυνατότητα μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο βάσει δήλωσης του γονέα/ κηδεμόνα σχετικά με προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν οι ίδιοι οι μαθητές/ μαθήτριες ή σχετικά με την ύπαρξη ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι ή ατόμου που νοσεί.

 

Όσον αφορά τις Πανελλαδικές εξετάσεις, σας ενημερώνουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που υπέβαλαν ηλεκτρονικά Αίτηση-Δήλωση για τη συμμετοχή τους σε αυτές να προσέλθουν στο Σχολείο μέχρι και την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020, για να ελέγξουν ενυπογράφως, την ορθότητα των στοιχείων της Αίτησής τους και να παραλάβουν ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο. Διαφορετικά δεν θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020. Για τη διαδικασία αυτή, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αδυνατεί να προσέλθει, πρέπει στη θέση του να προσέλθει ένας γονέας ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.

 

Ευχαριστούμε για την όλη συνεργασία και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια με ασφάλεια!

 

Με εκτίμηση,

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών