Επιστολή προς τους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου - Ονοματεπώνυμο μαθητή με Λατινικούς Χαρακτήρες 2019-2020

Ψυχικό, 2 Οκτωβρίου 2019

 

 

 

 

Αγαπητοί γονείς,

 

 

λόγω του Personal Project πρέπει να γίνει η εγγραφή του παιδιού σας στο International Baccalaureate Information System (I.B.I.S.) του IBO.

 

Προκειμένου να καταχωριστεί σωστά με λατινικούς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμό του, σας παρακαλούμε να προσκομίσετε φωτοτυπία του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου του μέχρι τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019. Η κατάθεση της φωτοτυπίας μπορεί να γίνει είτε από εσάς είτε από το παιδί σας στη γραμματεία του Λυκείου (κ. Κωσταρίδη, γρ. 103) ή να σαρωθεί και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στο e-mail lykeioac@haef.gr ως συνημμένο αρχείο.

 

Σε περίπτωση που δεν παραλάβουμε το ανωτέρω έγγραφο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία, το Σχολείο θα προβεί στην εγγραφή του παιδιού σας με την αναγραφή του ονοματεπωνύμου του με λατινικούς χαρακτήρες, όπως αυτό είχε αποτυπωθεί στο registration form κατά τη διαδικασία εγγραφής του στην Α΄ Λυκείου κατά το σχολικό έτος 2019-2020.

 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

 

 

 

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών