Σύγχρονη εξ` αποστάσεως διδασκαλία-Ενημέρωση 18/5/2020