Υπενθύμιση για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Ψυχικό, 8 Μαΐου 2020 

 Αγαπητοί γονείς,

Σας υπενθυμίζουμε ότι είναι απολύτως απαραίτητο οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου που υπέβαλαν Αίτηση-Δήλωση για τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις να προσέλθουν στο Σχολείο μέχρι και την Πέμπτη, 14 Μαΐου 2020, για να ελέγξουν ενυπογράφως την ορθότητα των στοιχείων της Αίτησής τους και να παραλάβουν ένα υπογεγραμμένο αντίγραφο. Για τη διαδικασία αυτή, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που κάποιος υποψήφιος αδυνατεί να προσέλθει, θα πρέπει στη θέση του να προσέλθει ένας γονέας ή άλλος εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος.

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ενυπογράφως η επαλήθευση των στοιχείων της ηλεκτρονικής Αίτησης-Δήλωσης για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τότε αυτή δεν θα έχει ισχύ και ο υποψήφιος δεν θα μπορέσει να λάβει μέρος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020.

Τέλος, οι υποψήφιοι που εξετάζονται προφορικά στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020 παρακαλούνται να προσκομίσουν μέχρι και την Τετάρτη, 13 Μαΐου 2020, συμπληρωμένη την αίτηση, με την οποία ζητούν την προφορική τους εξέταση.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

 

Χρίστος Ι. Κωνσταντόπουλος

Διευθυντής Ιδιωτικού-Ισοτίμου Λυκείου

Κολλέγιο Αθηνών