Λύκειο Κολλεγίου Αθηνών

Διακρίσεις μαθητών 2008-2009

Μαθηματικοί Διαγωνισμοί

Ρητορικός Διαγωνισμός Τριών Ιεραρχών

Ρητορικός Διαγωνισμός 25ης Μαρτίου

Ρητορικός Διαγωνισμός Χάουλαντ

Ρητορικός Διαγωνισμός Δέλτα

21ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Πληροφορικής (EΠΥ)

Πανελλήνιος Διαγωνισμός Φυσικής